Omställningsstudiestödet: En Guide för Yrkesverksamma

Vad är omställningsstudiestödet?

Omställningsstudiestödet är en form av ekonomiskt stöd som är inriktat på yrkesverksamma mitt i sin karriär. Stödets syfte är att erbjuda möjligheter till vidareutbildning för att förbättra kompetens och öka anställbarhet på arbetsmarknaden. Detta kan ske genom att förbättra befintliga färdigheter inom nuvarande yrkesområde eller genom att ta steget mot en ny yrkesriktning.

Omställningsstudiestödet är sammansatt av två delar. För det första, ett bidrag som motsvarar 80% av inkomsten upp till ett bestämt maxbelopp, och för det andra, ett kompletterande lån som kan användas vid behov av extra finansiell hjälp. Stödet kan ges under en period av upp till 44 veckor för heltidsstudier, men perioden kan vara längre om studierna genomförs på deltid.

Ansökningskrav och Tillgänglighet

En studerande kan välja att studera på heltid (100 procent) eller deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent). CSN, som administrerar omställningsstudiestödet, har en årlig budget som räcker till ett begränsat antal ansökningar. När budgeten för året har tagit slut kan inga fler individer beviljas stödet. Under 2023 beräknas budgeten täcka omkring 8 800 personer.

För att vara berättigad till omställningsstudiestödet måste en rad villkor uppfyllas. Bland dessa är att sökanden måste vara mellan 27 och 62 år, ha varit anställd minst 8 av de senaste 14 åren, samt ha varit anställd minst 12 av de senaste 24 månaderna. Den utbildning som ska studeras ska stärka individens position på arbetsmarknaden, och tidigare studielån måste ha återbetalats på ett tillfredsställande sätt. Ytterligare villkor finns för utländska medborgare.

Sammanfattningsvis kan omställningsstudiestödet som längst beviljas i 44 veckor för heltidsstudier, vilket motsvarar ungefär ett års studier. Om studierna utförs på deltid kan stödet beviljas under en proportionellt längre period.

6 Jun 2023