Populärt att anlita flyttfirma i Stockholm

I samband med corona-pandemin såg bostadsmarknaden flera nya grupper av flyttbenägna som sökte och fann nya bostäder. De består hittills främst av två kategorier varav den ena är barnfamiljer som flyttar från lägenhet till hus. Det antas bero på ökningen av personer som arbetar hemifrån.

Familjen vistas längre stunder under samma tak och behöver samsas om de utrymmen som finns. Det har i sin tur skapat en efterfrågan på större ytor att fördela familjen på för att klara vardagen. Dessutom växer drömmarna om egen trädgård när resandet varit minimalt och sommaren spenderats hemma.

Den andra ökande kategorin grundar sig i samma förklaringsmodell om behov av mer yta, men med en annan typ av lösning på problemet. Redan i det inledande skedet av de hårdaste pandemi-restriktionerna sågs ett ökande antal familjer, både med och utan barn, som valde att gå skilda vägar. Behovet på både mindre lägenheter och större hus har därför fortsatt att generera flyttkedjor mellan de olika boendeformerna.

Spara tid med en flyttfirma

Utifrån det ökande flyttandet och de identifierade målgrupperna är det heller ingen överraskning att efterfrågan på flyttfirmor i Stockholm har ökat. De får antas att det finns en komponent av önskan av snabba lösningar om flytten är resultatet av en separation.

Det är dock inte hela bilden. Det går också att dra paralleller mellan att de som flyttar mellan stora bostäder också står för större flyttar. De grupper som är ekonomiskt resursstarka verkar också förstå värdet av spendera i kronor det som går att spara i tid och ansträngning.

Det går heller inte att underskatta det faktum att RUT-avdraget kraftigt reducerar kostnaderna för att anlita flyttfirma i relation till privata lösningar. Möjligheten till skattereduktion på arbetskostnaden som en flyttfirma erbjuder gör det billigare och därför mer överkomligt att ta hjälp även för transport, montering och bärandet av bohag.

7 Sep 2021