Vad innebär IRFS 16?

IRFS 16 är en ny standard för leasingavtal. Det är något som berör alla företag som leasar exempelvis kontor eller bilar. Tidigare har man inte behövt redovisa detta i balansräkningen och det har skapat en slags falsk spenderarfest hos många företag: man har kunnat äta kakan och samtidigt haft den kvar.

Genom IRFS 16 så tas den möjligheten bort. Företag måste även inkludera leasingavtal i sin balansräkning. Rent konkret så innebär det att ett företag som leasar någonting - exempelvis bilar till sina anställda - också måste redovisa de finansiella delarna av avtalet - hyra och i bokföring (som tillgång och skuld). Sammantaget så innebär det att tillgången ska avskrivas, att amorteringen ska betalas och att hyrans ränteavgifter ska redovisas.

Skulder kan, genom IRFS 16, inte längre döljas genom leasingavtal: allt ska upp på bordet och festen är, i och med detta, över. Eller? Nej, inte nödvändigtvis. Det som sker är snarare att den byter karaktär och att införandet av IRFS 16 föder nya möjligheter.

Företag söker mer flexibla lösningar

Det finns undantag från IRFS 16 och ett av dessa gäller leasingavtal av en kortare karaktär. Avtal som gäller för en kortare tid än 12 månader berörs inte av kraven (förutsatt att de inte har en köpklausul inkluderad där man binder sig av köpa varan så fort löptiden för leasing är till ända). Det här kan ändra vårt sätt att arbeta. Att företag inte längre kan gömma exempelvis leasingavtal för hyra av kontorslokaler i sin balansräkning kan skapa en ny spelplan.

Det som kan komma att ske är att företag - allt från stora, multinationella sådana till mindre aktörer - aktivt söker efter mer flexibla lösningar för sina anställda. Att binda upp sig för tio år framåt och samtidigt tvingas redovisa kostnaderna för detta i balansräkningen kan skapa mer flexibla lösningar för den enskilde anställde.

Det är i grunden positivt då det ligger rätt i tiden. Många vill kunna sköta sitt arbete varifrån som helst. Företag ges en möjlighet att söka nya strukturer och, så att säga, städa upp verksamheten. Ju mer flexibla lösningar man hittar, desto mindre kommer balansräkningen att påverkas.

14 sep 2020